Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb na internetových stránkách společnosti TIA Chinchilla Agency s.r.o. se sídlem Wolkerova 266/2, 674 01 Třebíč, IČO: 25343475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně, odd. C, vložka 27115 (dále jen „Provozovatel“).

1. Úvodní ustanovení

2. Registrace uživatele

3. Služby bezplatné a placené

4. Opakované platby

5. Jednorázové platby

6. Diskuze

7. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů

8. Ochrana osobních údajů

9. Ochrana autorkého práva

10. Ostatní ustanovení

TIA Chinchilla Agency s.r.o.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018.